Một số giáo viên ở huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam) sau khi thi tuyển viên chức có nguy cơ rời bục giảng vì không đủ điểm trúng tuyển. Nhiều giáo viên có thâm niên dạy đến gần 20 năm, nhưng khi thi tuyển viên chức, các thầy cô cho biết mình không được ưu tiên gì trong kỳ thi. >> Hà Nam: Ban hành kế hoạch triển khai tuyển dụng giáo viên năm 2017 >> Hà Nam: Xét tuyển đặc cách vào viên chức với 1.470 giáo viên mầm non