Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa báo cáo Quốc hội về kết quả đầu tư dự án thuỷ điện Lai Châu, dự án được hoàn thành sớm hơn kế hoạch 1 năm, vừa được các cơ quan của Quốc hội yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện. >> Thuỷ điện Hoà Bình, Trị An và Yaly đã gần hết chi phí khấu hao >> Nếu tận dụng nguồn lợi thuỷ điện sẽ giảm được điện than >> Đề nghị cho “sống lại” các dự án thuỷ điện vừa bị loại bỏ