Thanh tra tỉnh Quảng Nam vừa có thông báo kết luận về công tác quản lý, điều hành và tài chính xảy ra tại Trường CĐ Nghề Quảng Nam. Một trong những kết luận đáng chú ý là hiệu trưởng này dùng gần 20 triệu đồng tiền ngân sách để được vinh danh “Nhà lãnh đạo xuất sắc”. >> Hiệu trưởng bị kỷ luật vì không đứng lớp vẫn nhận tiền phụ cấp >> Đình chỉ chức vụ Hiệu trưởng, Kế toán làm thất thoát ngân quỹ nhà trường