Theo nguồn tin của , Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Giang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh liên quan đến việc xử lý tro bay, thạch cao phát sinh từ nhà máy nhiệt điện Formosa. >> 'Sẽ yêu cầu đóng cửa Formosa nếu còn để xảy ra sự cố' >> Formosa xin tăng vốn 340 triệu USD: Bao nhiêu cho môi trường?