Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG vừa đưa ra những thống kê của cuộc khảo sát hàng năm State of the CSO với sự tham gia của 366 chuyên gia an ninh mạng vào tháng 8 và tháng 9 năm nay. Báo cáo cho thấy có khoảng một nửa số người được phỏng vấn nói rằng phải đánh giá lại chuẩn an toàn thông tin trong tổ chức của họ.

Ông Đinh Gia Trung, Phụ trách truyền thông sự kiện của IDG cho biết các chuyên gia an ninh mạng được khảo sát là những Giám đốc An ninh thông tin trong danh sách giải thưởng CIO/CSO Awards hơn 10 năm qua, trong đó có nhiều CSO Việt Nam thuộc cả khối Nhà nước và khối doanh nghiệp.

Ngày 16/9/2015, tại Hà Nội, Ban Tổ chức CIO/CSO Awards 2015 đã vinh danh 15 CIO (Giám đốc CNTT), CSO Việt Nam gồm 9 CIO thuộc khối Nhà nước, 3 CIO khối doanh nghiệp và 3 CSO khối Nhà nước, cùng với 9 CIO, CSO trong khu vực. Trong khi đó năm ngoái, 2/3 CSO đoạt giải cũng là các Giám đốc Việt Nam.

Sau một cuộc khảo sát như trên, có khá nhiều thống kê đáng chú ý được đưa ra. Về quỹ an ninh, 52% các tổ chức nói họ sẽ tăng cường chi cho an toàn thông tin trong 12 tháng sắp tới, 30% nói họ sẽ giữ nguyên mức chi và chỉ 5% tuyên bố giảm lại quỹ an toàn thông tin. Về nhân lực cho an toàn thông tin, không có nhiều tổ chức quyết định tăng nhân sự trong 12 tháng tới, chỉ 35%, trong khi phần lớn giữ nguyên sĩ số (56%) và số ít còn lại sẽ cắt giảm (5%).

Z1-Anh-chinh-IDG-Khao-sat-Chuyen-gia-Giam-doc-An-ninh-mang-CSO-CIO.jpg

IDG vừa có cuộc khảo sát hàng trăm Giám đốc An ninh thông tin, theo đó 52% các tổ chức nói sẽ tăng cường chi cho an toàn thông tin trong 12 tháng tới, 30% nói sẽ giữ nguyên mức chi và chỉ 5% tuyên bố giảm... Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Nhiều tổ chức tham gia khảo sát nói rằng họ đang áp dụng phương pháp Quản trị Rủi ro Doanh nghiệp (ERM - Enterprise Risk Management), kết hợp xử lý nhiều loại rủi ro chứ không chỉ an toàn thông tin và an ninh vật lí (56%). Phương pháp này đặc biệt được tín nhiệm bởi những tổ chức quy mô lớn với hơn 1.000 nhân viên  áp dụng (65% tổ chức), cùng những ngành như dịch vụ tài chính (70%) và y tế (69%).

Để có những cập nhật mới nhất về phát triển an ninh, các tổ chức dựa vào nhiều nguồn khác nhau, bao gồm các trang web về bảo mật, công nghệ (65%), các công ty phần tích (64%), các công ty đồng đẳng (61%), sách trắng (61%), hội nghị và các sự kiện các cấp lãnh đạo (57%) và các tổ chức công nghiệp (52%).