20/09/2015
20/09/2015

9 mỹ nhân châu Á chạm ngưỡng tứ tuần

Choi Ji Woo, Lee Tae Ran, Tưởng Cần Cần... đều sang tuổi 40 trong năm nay.

Hải Lan

Nguồn: Giải trí Vnexpress

 
loading...