17/08/2015
17/08/2015

Bài giảng kinh tế sáng tạo hơn bất cứ giờ học nào

Bài giảng kinh tế sáng tạo hơn bất cứ giờ học nào. Bằng những so sánh, ẩn dụ thâm thúy, tác giả bộ ảnh đã định nghĩa các nền kinh tế trên thế giới qua hình ảnh 2 con bò . Bộ ảnh được coi là bài giảng kinh tế thú vị và sáng tạo hơn bất cứ giờ học nào.

Bằng những so sánh, ẩn dụ thâm thúy, tác giả bộ ảnh đã định nghĩa các nền kinh tế trên thế giới qua hình ảnh "2 con bò". Bộ ảnh được coi là bài giảng kinh tế thú vị và sáng tạo hơn bất cứ giờ học nào. 

kinh tế, bài học, bộ ảnh, sáng tạo
kinh tế, bài học, bộ ảnh, sáng tạo
kinh tế, bài học, bộ ảnh, sáng tạo
kinh tế, bài học, bộ ảnh, sáng tạo
kinh tế, bài học, bộ ảnh, sáng tạo
kinh tế, bài học, bộ ảnh, sáng tạo
kinh tế, bài học, bộ ảnh, sáng tạo
kinh tế, bài học, bộ ảnh, sáng tạo
kinh tế, bài học, bộ ảnh, sáng tạo
kinh tế, bài học, bộ ảnh, sáng tạo
kinh tế, bài học, bộ ảnh, sáng tạo
kinh tế, bài học, bộ ảnh, sáng tạo

  • Nguyễn Thảo

Nguồn: Go.vn

 
loading...