19/11/2015
19/11/2015

Bao nhiêu người vướng lao lý trong năm 2013-2015

VKS đã truy tố hơn 366.000 người trong gần 203.000 vụ án với tỷ lệ đúng tội danh đạt hơn 99,6%.
bao nhiêu người vướng lao lý trong năm 2013-2015" alt="Bao nhiêu người vướng lao lý trong năm 2013-2015" src="http://m.f30.img.vnecdn.net/2015/11/18/info-1447830854.jpg" />

Đồ họa: Tiến Thành - Bảo Hà

Nguồn: Vnexpress

 
loading...