Holster là một trong những cái chất của BlackBerry. Trên Priv chúng ta vẫn có holster nhưng chỉ dừng lại ở hành vi màn hình tự động tắt/mở khi cho điện thoại vào holster để tiết kiệm pin. Nếu so với các tính năng mà holster trước đây có thì kém hơn nhiều. Ví dụ như tự động đổi sang profile thông báo khác khi cho vào holster hoặc tự động mở khoá màn hình, tự động trả lời điện thoại... khi rút máy ra khỏi holster.


Trong phần tuỳ chỉnh của hệ thống thì chúng ta cũng không tìm thấy phần tuỳ chỉnh cho holster như các máy BlackBerry trước đây. Cũng không có phần mềm chỉnh riêng luôn.

Có thể nói đây là một trong những chất Bb bị mất đi khi BlackBerry làm Android.

Để một bao da hay phụ kiện có tính năng holster thì nó phải có một cục nam châm ở vị trí tương ứng với vị trí của cảm biến trên BlackBerry khi bỏ vào bao da hay phụ kiện đó. Trên Priv thì cảm biến nằm ở dưới camera khoảng từ 1,5cm đến 2,5cm và lệch sang bên trái so với tâm camera từ 0,7cm đến 2,3cm. Nếu anh em có làm bao da cho BlackBerry Priv thì lưu ý vị trí đó.

Mình có làm thử một chiếc bao da để thử tính năng này trên BlackBerry Priv. Không hài lòng lắm vì chỉ có tính năng tắt và mở màn hình tự động. Mong BlackBerry sẽ nâng cấp tính năng này.

BlackBerry_Priv_Tinhte-4.
Vị trí của nam châm khi để trên bao da. Để đúng vị trí này mới có tính năng holster

BlackBerry_Priv_Tinhte-5.
Vị trí của cảm biến trên Priv. Khi cảm biến này tiếp xúc hoặc gần nam châm trên bao da thì tính năng holster được kích hoạt.

Một số hình ảnh khác của bao da SEN cho BlackBerry Priv có hoster
BlackBerry_Priv_Tinhte.
  • BlackBerry Priv có holster, chỉ để tắt/mở màn hình tự động
  • BlackBerry Priv có holster, chỉ để tắt/mở màn hình tự động
  • BlackBerry Priv có holster, chỉ để tắt/mở màn hình tự động