31/07/2015
31/07/2015

Bộ Giáo dục công bố quy trình xét tuyển đại học

- Bộ GD-ĐT vừa có văn bản hướng dẫn gửi các trường ĐH, Học viện, CĐ…về quy trình tổ chức tuyển sinh sử dụng kết quả kì thi THPT quốc gia để xét tuyển.

Ngay sau khi Bộ GD-ĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và trước mỗi đợt xét tuyển, các trường cần công bố trên trang thông tin điện tử của trường:

Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển vào từng ngành hoặc nhóm ngành của trường cùng với chỉtiêu của từng ngành. Đối với những trường dùng đồng thời tổ hợp truyền thống và tổ hợp mới để xét tuyển phải chỉ rõ chỉ tiêu xét tuyển dành cho mỗi loại tổ hợp phù hợp với quy định của Quy chế tuyển sinh. Mỗi ngành phải có 2 mã để xét tuyển với chỉ tiêu riêng.

Những trường sử dụng nhiều tổ hợp để xét tuyển cho 1 ngành phải quy định và công bố độlệch điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp.

Các điều kiện bổ sung dùng để xét tuyển trong trường họp có nhiều thí sinh ở cuối danh sách trúng tuyển có điểm xét tuyển như nhau dẫn đến vượt chỉ tiêu.

Điểm xét tuyển vào từng ngành. Điểm xét tuyển không được thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ công bố.

Nhập thông tin tuyển sinh của trường vào phần mềm quản lý tuyển sinh

Trường nhập các thông tin tuyển sinh vào phần mềm tuyển sinh của Bộ ngay sau khi đăng nhập vào phần mềm. Mỗi trường sẽ được cấp 01 tài khoản riêng (trường nào chưa có liên hệ Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng để nhận tài khoản)

Tổ chức nhận hồ sơ và cập nhật thông tin đăng ký xét tuyển của thí sinh

Bộ quy định, trong thời gian quy định của mỗi đợt xét tuyển (đợt 1 từ ngày 1 đến ngày 20/8) các trường nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.

Hồsơ gồm Bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi của thí sinh; Phiếu đăng ký xét tuyển của thí sinh cho phép thí sinh đăng ký tối đa 4 ngành của trường, xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4. Ở mỗi nguyện vọng thí sinh phải chỉ ra tổ họp môn thi dùng đế xét tuyển; Một phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ của thí sinh.

Trường hợp thí sinh đề nghị rút hồ sơ đề chuyển sang trường khác, các trường cần tạo điều kiện cho thí sinh rút hồ sơ. Thí sinh phải đến trường hoặc ủy quyền (bằng văn bản) cho người thân đến trường rút hồ sơ.

Bộ yêu cầu các trường quản lý hồ sơ một cách khoa học, đảm bảo việc tìm kiếm hồ sơ để trả cho thí sinh được thực hiện một cách thuận lợi.  Cụ thể: thông tin đăng ký xét tuyển của thí sinh và danh sách thí sinh đề nghị rút hồ sơ nhập trên các máy tính đơn lẻ dưới dạng file Excel (có mẫu trong hướng dẫn sử dụng phần mềm xét tuyển). Mỗi ngày ít nhất 1 lần, trường tổng họp thành file chung và upload lên phần mềm quản lý tuyển sinh của bộ và nhận dữ liệu của thí sinh đã đăng ký vào trường để xét tuyển.Sau khi các trường upload dữ liệu, các thí sinh đã đăng kí vào trường không thể đăng ký sang trường khác và thí sinh đề nghị rút hồ sơ có thể nộp hồ sơ sang trường khác.

Ít nhất ba ngày một lần, các trường công bố danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường .

Bộ GD-ĐT cũng lưu ý, các trường thống nhất thực hiện lịch tuyển sinh theo quy định. Đối với các thí sinh chỉ được thay đổi các nguyện vọng trong trường cũng như rút hồ sơ để nộp sang trường khác đối với xét tuyển đợt I, còn khi xét tuyển nguyện vọng bổ sung, thí sinh không được thay đổi nguyện vọng cũng như rút hồ sơ.

Ngoài ra, khi nộp hồ sơ ĐKXT, thí sinh có thể đề nghị điều chỉnh chế độ ưu tiên. Thí sinh đề nghị điều chỉnh chế độ ưu tiên cần nộp kèm theo hồ sơ minh chứng về chế độ ưu tiên. Các trường bố trí tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ những cán bộ nắm vững quy chế để rà soát ché độ ưu tiên và tạo điều kiện cho thí sinh sửa chữa nếu có minh chứng phù hợp.

Bộ GD-ĐT khuyến khích các trường tổ chức xét tuyển theo hình thức trực tuyến.

Các trường có thể sử dụng phần mềm xét tuyển riêng

Bộ GD-ĐT yêu cầu, sau khi kết thúc thời gian nộp hồ sơ của mỗi đợt xét tuyển, các trường dành một số ngày để nhận hồ sơ gửi đến theo đường bưu điện, sau đó cập nhật danh sách thí sinh đăng ký vào trường lên phần mềm quản lý tuyển sinh để nhận toàn bộ dữ liệu của các thí sinh này dùng cho xét tuyển.

Vềviệc chạy phần mềm xét tuyển, các truờng có thể sử dụng phần mềm xét tuyển do Bộ GD-ĐT hỗ trợ hoặc tự xây dựng phần mềm xét tuyển riêng. Tuy nhiên phải đảm bảo phần mềm xét tuyển thực hiện đúng theo các quy định của Quy chế tuyển sinh và văn bản huớng dẫn.

Trong trường hợp dùng phần mềm tự xây dựng, các trường có thể tải dữ liệu của thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào trường từ dữ liệu tuyển sinh của Bộ GD-ĐT xuống để xử lý.

Khi có danh sách trúng tuyển, các trường cập nhật danh sách này vào phần mềm quảnlý tuyển sinh để khóa các thí sinh đã trúng tuyển không tham gia xét tuyển đợt sau.

Đợt 1 không có thí sinh ảo

Bộ GD-ĐT cho rằng trong đợt 1 thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển vào 1 trường như vậy sẽ không có hiện tượng thí sinh ảo. Tuy nhiên, do thí sinh có quyền vừa đăng ký xét tuyển bằng học bạ, vừa đăng ký xét tuyển bằng kết quả thi nên có những ngành có đểm trúng tuyển cao hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ 1- 2 điểm sẽ không có thí sinh ảo, còn các ngành có điểm trúng tuyển bằng ngưỡng sẽ phải tính đến một tỷ lệ nhất định thí sinh ảo.

Trong các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung, do thí sinh có quyền sử dụng đồng thời cả3 giấy chứng nhận kết quả thi nên sẽ có tỷ lệ thí sinh ảo.

Về quy định xét 4 nguyện vọng trong một trường theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4 được hiểu cụ thể: Nếu thí sinh có mức điểm có thể trúng tuyển vào nhiều ngành, chỉ được xét vào ngành có thứ tự ưu tiên cao nhất. Nếu thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ được chuyển sang nguyện vọng 2 và xét bình đẳng với các thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào ngành đó và tương tự như vậy đối với các nguyện vọng 3,4. Các nguyện vọng 1, 2, 3, 4 trong một trường được xét đồng thời (thực hiện bằng phần mềm xét tuyển do Bộ GDĐT cung cấp hoặc phần mềm do trường xây dựng với thuật toán do Bộ GD-ĐT cung cấp); Trong 4 nguyện vọng, thí sinh có thể đăng ký đồng thời cả ngành ĐH, CĐ (nếu trường có đào tạo CĐ).

Lê Huyền

Nguồn: VietNamNet

 
loading...