30/06/2015
30/06/2015

Cách bác sĩ làm cho phụ nữ im lặng

Bác sĩ đang khám cho một bệnh nhân nữ nhưng chị này cứ nói mãi không ngừng.
4-3909-1435571414.jpg

Bực mình quá vị bác sĩ bảo:

- Thè lưỡi ra.

5 phút trơi qua chẳng thấy bác sĩ khám gì, bệnh nhân nữ hỏi:

- Bác sĩ ơi. Ông bảo tôi thè lưỡi ra mà sao ông không khám?

- Tôi bảo chị thè lưỡi là để tôi tập trung kê đơn thuốc cho chị.

- !?!

Bác Ba Phi (st)

Bác sĩ cũng chào thua

Bác sĩ cũng chào thua

Bệnh nhân phàn nàn với bác sĩ là ông ta thường xuyên bị đau đầu. Bác sĩ hỏi:

Nguồn: Vnexpress

 
loading...