02/02/2016
02/02/2016

Cái gì chỉ có tăng chứ không bao giờ giảm?

Trên đời này có cái gì mà chúng chỉ ngày một tăng lên chứ không bao giờ giảm hay dừng lại?
cai-gi-chi-co-tang-chu-khong-<a target=bao-gio-giam" data-natural-width="500" src="http://img.f29.vnecdn.net/2016/02/01/1-1510-1454345496.jpg">

Cái gì chỉ có tăng chứ không bao giờ giảm?

> Xem đáp án

cai-gi-chi-co-tang-chu-khong-bao-gio-giam-1

Một con khỉ, một con sóc và một con chim cùng đua xem ai lên đến ngọn dừa nhanh nhất. Hãy đoán xem con nào lấy được quả chuối đầu tiên: khỉ, sóc hay chim?

> Xem đáp án

cai-gi-chi-co-tang-chu-khong-bao-gio-giam-2

Cái gì bạn chỉ có thể nghe chứ không thể nào chạm vào hay nhìn thấy được?

> Xem đáp án

cai-gi-chi-co-tang-chu-khong-bao-gio-giam-3

Thứ gì mà bạn không thể nào nhìn thấy lần nữa?

> Xem đáp án

cai-gi-chi-co-tang-chu-khong-bao-gio-giam-4

Còn nào sau đây không ăn được: Vịt, bò, sóc và gián?

> Xem đáp án

>> Xem thêm: Cái gì có thể chạm vào mọi thứ nhưng không thể chạm vào chính mình? cai-gi-chi-co-tang-chu-khong-bao-gio-giam-5

Thị Nở tổng hợp

Tại sao người Trung Quốc ăn nhiều hơn người Nhật?

Tại sao người Trung Quốc ăn nhiều hơn người Nhật?

Nếu chỉ xét trong phạm vi của việc ăn uống thì tại sao người Nhật không thể sánh được với người Trung Quốc?

Nguồn: Vnexpress

 
loading...