24/12/2015
24/12/2015

Chết cười với 'Sách hướng dẫn làm ông già Noel'

Không phải ai cũng làm được ông già Noel, nếu không cẩn thận dễ bị bay răng và mất mạng như chơi.

 Chết cười với "Sách hướng dẫn làm ông già Noel" - 1

 Chết cười với "Sách hướng dẫn làm ông già Noel" - 2

 Chết cười với "Sách hướng dẫn làm ông già Noel" - 3

 Chết cười với "Sách hướng dẫn làm ông già Noel" - 4

 Chết cười với "Sách hướng dẫn làm ông già Noel" - 5

 Chết cười với "Sách hướng dẫn làm ông già Noel" - 6

 Chết cười với "Sách hướng dẫn làm ông già Noel" - 7

 Chết cười với "Sách hướng dẫn làm ông già Noel" - 8

 Chết cười với "Sách hướng dẫn làm ông già Noel" - 9

 Chết cười với "Sách hướng dẫn làm ông già Noel" - 10

 Chết cười với "Sách hướng dẫn làm ông già Noel" - 11

 Chết cười với "Sách hướng dẫn làm ông già Noel" - 12

Nguồn: 24H.COM.VN

 
loading...