07/06/2015
07/06/2015

Có được phép ghi ý kiến vào biên bản của CSGT?

Nếu CSGT lập biên bản, nhưng người bị dừng xe không đồng ý với những gì viết trong biên bản thì có được ghi ý kiến vào đó không? (Hải Minh).

Câu hỏi cần tư vấn gửi về xe@vnexpress.net hoặc xemay@vnexpress.net

Nguồn: Vnexpress

 
loading...