22/01/2016
22/01/2016

Con chồng có được chia tài sản riêng của mẹ kế?

Ngoài một số tài sản chung, vợ thứ 2 của tôi có một ngôi nhà là tài sản riêng. Con riêng của tôi với người vợ đầu đã mất có được quyền thừa kế phần này không?

Bùi Minh Thuận

Luật sư trả lời

Nguồn: Vnexpress

 
loading...