19/01/2016
19/01/2016

Con riêng có được thừa kế tài sản của cha?

Tôi mang họ mẹ và giấy khai sinh chỉ có tên mẹ thì có được thừa kế tài sản của bố không?

Bố mẹ tôi sống với nhau nhưng không đăng ký kết hôn, khi tôi được một tuổi thì họ chia tay. Đến giờ tôi vẫn sống với mẹ và mang họ mẹ. Xin hỏi tôi mang họ mẹ và giấy khai sinh chỉ có tên mẹ thì có được thừa kế tài sản của bố không?

Đào Quỳnh Trang

Luật sư trả lời

Nguồn: Vnexpress

 
loading...