Trong chuyến công tác tại một số tỉnh miền núi phía Bắc, chiều ngày 1/12/2015 Đại tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm và kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại Công an tỉnh Lào Cai. Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an đưa tin, dự buổi làm việc có đồng chí Doãn Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai…

Z1-Bo-truong-Cong-an-Tran-Dai-Quang-Cong-an-Lao-Cai-An-toan-an-ninh-thong-tin.jpg

Ngày 1/12/2015 Đại tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm và kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại Công an tỉnh Lào Cai. Nguồn ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Theo báo cáo từ đầu năm 2015 đến nay, Công an tỉnh Lào Cai đã chủ động triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, chú trọng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết của Đảng uỷ Công an Trung ương đã đề ra. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh được ổn định, không để xảy ra bị động, bất ngờ, góp phần phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội của tỉnh, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 90%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng điều tra làm rõ đạt 100%.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh Công an tỉnh Lào Cai cần làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình hoạt động của các loại đối tượng, tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hoá, tư tưởng, an ninh trong tôn giáo, bên cạnh đó là an ninh thông tin.

Thời gian qua ở Lào Cai, công tác tăng cường an toàn, an ninh thông tin luôn được chú trọng. Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, trong đó nội dung tăng cường an toàn an ninh thông tin có những định hướng khá cụ thể.

Trước đó ngày 18/9, Sở TT&TT tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục An toàn thông tin thuộc Bộ TT&TT tổ chức Hội thảo và diễn tập an toàn thông tin mạng tỉnh Lào Cai năm 2015. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh mục tiêu tăng cường khả năng phòng vệ, sẵn sàng ứng cứu với những sự cố trên hệ thống mạng, giảm thiểu rủi ro về an toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước để góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở TT&TT tỉnh phối hợp chặt chẽ với Cục An toàn thông tin, các chuyên gia trong ngành chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án và tổ chức diễn tập đảm bảo tính khoa học, rõ ràng, sát thực tế. Thời gian tới, lãnh đạo các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh cần có giải pháp đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNTT, quan tâm hơn nữa đến công tác quản lý, đăng tải thông tin chính xác, kịp thời và an toàn. Tổ ứng cứu sự cố máy tính của tỉnh mới thành lập cần tổ chức phối hợp hỗ trợ về công tác ứng cứu sự cố máy tính trong hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh, đồng thời thu thập và kịp thời thông báo, cảnh báo về tình hình mất an toàn, an ninh thông tin để các cơ quan, đơn vị chủ động phòng, chống, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng.