Tinhte_Windows_10_Mobile_can_thiep_he_thong.
Trên diễn đàn XDA một lập trình viên đã tìm được cách thâm nhập sâu vào hệ thống của Windows 10 Mobile, từ đó can thiệp vào các file của hệ điều hành hoặc dữ liệu của ứng dụng bên thứ ba. Cách này sử dụng server SSH có sẵn trong máy để truy cập vào file system và tất nhiên là nó cho phép chúng ta làm được nhiều thứ hơn so với chế độ truy cập bằng USB truyền thống . Điều này mở ra cơ hội tùy biến mạnh mẽ Windows 10 Mobile, giống như những gì chúng ta có thể làm với Android đã root hoặc iOS đã jailbreak. Lưu ý rằng việc đi vào file system có thể khiến máy bị lỗi, thậm chí nguy hiểm hơn là không còn hoạt động được. Nếu bạn thích thì có thể thử nghiệm bằng cách làm theo hướng dẫn ở đây, nhưng phải hết sức cẩn thận và tự chịu trách nhiệm về hành động của mình nhé.

full-files-windows-10-mobile-screens.
Dùng Registry Editor để ghi dữ liệu lên các khóa trong hệ thống

full-files-windows-10-mobile.
Cấu trúc thư mục của hệ điều hành và các ứng dụng bên thứ ba

Nguồn: XDA, Windows Central