Vào chiều ngày 16/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận tổ chức hội nghị góp ý cho dự thảo Luật An toàn thông tin mạng. Ông Lê Đắc Lâm - Trưởng Đoàn chủ trì cuộc họp, cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận đưa tin, tại hội nghị đa số đại biểu đồng tình với báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời, các đại biểu tiếp tục đóng góp ý kiến và đề nghị điều chỉnh tên Luật là Luật An toàn thông tin mạng cho phù hợp với đối tượng điều chỉnh của Luật; đề nghị làm rõ các một số vấn đề về bảo đảm an toàn thông tin trên mạng, đặc biệt là bảo vệ thông tin cá nhân. Về mật mã dân sự, hầu hết các đại biểu đều thống nhất đề nghị giữ nguyên như dự thảo, giao cho cơ quan mật mã quốc gia là Ban Cơ yếu Chính phủ quản lý.

Vấn đề chưa được theo các đại biểu là các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật bảo đảm an toan thông tin còn chung chung, chủ yếu nêu khái niệm, khó áp dụng vì thế đề nghị quy định rõ và cụ thể hơn. Bên cạnh đó, có nhiều ý kiến cho rằng dự thảo còn mông lung, nhiều câu từ khó hiểu, một số điều khoản quy định khó thực thi, khó đi vào cuộc sống, cần được nghiên cứu, xem xét...

Z1-Anh-chinh-Dai-bieu-Quoc-hoi-tinh-Binh-Thuan-Quy-chuan-Luat-An-toan-Thong-tin.jpg

Ông Lê Đắc Lâm, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận ghi nhận các ý kiến quyết liệt, thẳng thắn của đại biểu tại hội nghị góp ý Luật An toàn thông tin và sẽ tổng hợp trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 sắp tới. Nguồn ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận.

Trước đó vài ngày Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM cũng có nhiều góp ý quyết liệt, thẳng thắn trong buổi lấy ý kiến dự thảo Luật An toàn thông tin mạng, ví dụ như dự thảo dù đã được chỉnh lý nhưng vẫn chưa đầy đủ, nhất là phạm vi điều chỉnh của Luật…

Dự thảo Luật gồm 8 chương, 23 điều quy định về hoạt động ATTT mạng bao gồm bảo đảm ATTT trên mạng; mật mã dân sự, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về ATTT; kinh doanh trong lĩnh vực ATTT; phát triển nguồn nhân lực ATTT; quản lý nhà nước về ATTT; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ATTT.

Hôm 15/9 cũng trong các tỉnh phía Nam, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang cũng đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật An toàn thông tin, trong đó khẳng định sự cần thiết phải ban hành Luật An toàn thông tin trong tình hình hiện nay.