28/08/2015
28/08/2015

Đầu tư nhà máy sản xuất vắc xin quy mô công nghiệp

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa giao Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) chủ trì phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ xây dựng Dự án đầu tư nhà máy sản xuất vắc xin quy mô côn nghiệp báo cáo Thủ Tưởng trước tháng 12/2015.

tiem-vac-xin-48c75

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị sản xuất vắc xin phối hợp với SCIC trong quá trình xây dựng dự án. Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính tiếp tục đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho Chương trình nghiên cứu “Phát triển sản phẩm quốc gia vắc xin phòng bệnh cho người”./.

Việt Nam là một trong số ít các nước có khả năng nghiên cứu và có kinh nghiệm sản xuất vác-xin phòng bệnh cho người. Vắc xin do Việt Nam sản xuất không chỉ cung cấp đủ cho chương trình tiêm chủng mở rộng mà còn xuất khẩu và được quốc tế ghi nhận. Chính vì thế, để tạo điều kiện thúc đẩy phát triển việc nghiên cứu khoa học và sản xuất vắc xin tạo ra sản phẩm vắc xin phòng bệnh cho người an toàn, hiệu quả việc xây dựng dự án trên là hết sức cần thiết.

Thế Kha

Nguồn: Dân trí

 
loading...