Theo đó, được diễn ra trong vòng gần 3 giờ, quá trình diễn tập được tiến hành theo ba tình huống mô phỏng trong thực tế mà tội phạm thường sử dụng để tấn công bao gồm tấn công thay đổi giao diện kèm đánh cắp dữ liệu; sử dụng mã độc tấn công có chủ đích và tấn công kết hợp trạng backdoor.

diễn tập, an ninh mạng, bảo mật, hệ thống thông tin, VNISA, Phần mềm quan trung

Phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập, ông Tất Thành Cang, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết buổi diễn tập là rất cần thiết nhằm hoàn thiện quy trình ứng cứu và khắc phục sự cố khi có tấn công mạng. Đồng thời, cuộc diễn tập cũng nâng cao nhận thức cho các cấp lãnh đạo thành phố, địa phương cũng như các cán bộ vận hành hệ thống công nghệ thông tin về an toàn thông tin.

diễn tập, an ninh mạng, bảo mật, hệ thống thông tin, VNISA, Phần mềm quan trung

Diễn tập bảo vệ hệ thống thông tin được xây dựng trên môi trường giả lập tấn công cùng phỏng thủ trực quan và thực tế. Các kỹ sư sẽ trực tiếp đóng vai trò như người tấn công hoặc người phòng thủ theo các tình huống tấn công mạng hiện nay giúp người tham dự hiểu được tính chất, quy mô và cách xử lý vấn đề an toàn thông tin.

Qua các tình huống, các cán bộ kỹ thuật có thể nắm được những phương thức tấn công mới nhất, những cách khai thác sơ hở quan trọng cũng như các công cụ, kỹ thuật phòng thủ tiên tiến để phát hiện và loại trừ các mối đe dọa, các cuộc tấn công.

diễn tập, an ninh mạng, bảo mật, hệ thống thông tin, VNISA, Phần mềm quan trung

Buổi diễn tập do Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, Chi hội an toàn thông tin phía Nam , Công viên phần mềm Quang Trung phối hợp tổ chức; Với sự tham gia diễn tập trực tiếp gồm: Trung tâm Tin học – Văn Phòng Chính Phủ, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), Cục CNTT – Bộ Tổng tham mưu - Bộ Quốc phòng, Văn phòng Thành ủy TP.HCM, Đội ứng cứu khẩn cấp TP.HCM.