03/01/2015
03/01/2015

Đò dọc của Bình Nguyên Lộc lên phim

Đò dọc của Bình Nguyên Lộc lên phim. Tiểu thuyết Đò dọc và một số truyện ngắn khác của nhà văn Bình Nguyên Lộc đã được đạo diễn Lê Hùng Phương và nhà văn, nhà biên kịch Nguyễn Thị Minh Ngọc chuyển thể thành bộ phim...
Tiểu thuyết Đò dọc và một số truyện ngắn khác của nhà văn Bình Nguyên Lộc đã được đạo diễn Lê Hùng Phương và nhà văn, nhà biên kịch Nguyễn Thị Minh Ngọc chuyển thể thành bộ phim truyền hình cùng tên dài 32 tập.


 Phim Đò dọc với bối cảnh xã hội miền Nam và Sài Gòn những năm 50
của thế kỷ 20

Bình Nguyên Lộc (7-3-1914 - 7-3-1987) được đánh giá là một nhà văn lớn của Việt Nam, là một trong ba nhà văn có nhiều sáng tác nhất (cùng Hồ Biểu Chánh, Lê Văn Trương) với khoảng 50 tiểu thuyết, 1.000 truyện ngắn, 4 quyển sách nghiên cứu... Văn chương Bình Nguyên Lộc thể hiện sự giao lưu văn hóa Bắc - Nam, nhất là giọng điệu văn chương. Trong tác phẩm, khi dùng một từ của phương ngữ Nam bộ, ông thường tìm cách truy nguyên nguồn gốc của từ ấy ở miền Bắc. Trong tiểu thuyết Đò dọc (viết năm 1959) ông cho nhân vật giải thích từ ngữ: “Con chàng hiu má à! Người Bắc thì kêu nó là con chẫu chuộc nghe ít ghê hơn tên của ta. Tiếng chàng hiu gợi hình dáng một con người mà là người ma, ghê quá!”.

Nguồn: Go.vn

 
loading...