12/08/2017
12/08/2017

Đơn mã tung hoành, thế cờ hiểm thách thức mọi kỳ nhân

Nếu bạn cầm cờ đỏ chỉ còn duy nhất quân mã thì làm gì để chống lại vạn hùng binh của cờ đen?
 
loading...