03/06/2015
03/06/2015

Đưa khoa học công nghệ thành động lực hàng đầu phát triển kinh tế

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói rằng khoa học công nghệ phải thực sự là động lực quan trọng nhất để phát triển bền vững nền kinh tế của đất nước, khi phát biểu trước đại hội của các hội khoa học hôm nay.
trong-2039-1433308095.jpg

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Nguyễn Chung

"Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Vusta) cần phấn đấu làm cho khoa học công nghệ thực sự là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế", Tổng bí thư phát biểu trong Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Liên hiệp sáng nay.

Theo ông Nguyễn Phú Trọng, Vusta phải là lực lượng nòng cốt trong đẩy mạnh việc xây dựng đội ngũ trí thức, trước hết là đội ngũ khoa học công nghệ để thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vusta cần trọng dụng và tôn vinh những người có đóng góp hiệu quả, khẩn trương xây dựng và hoàn thiện các cơ chế chính sách nhằm phát huy có hiệu quả tiềm năng của đội ngũ trí thức.

Tổng bí thư khẳng định Liên hiệp cần tạo môi trường và các điều kiện để giới trí thức có thể tích cực nghiên cứu và chuyển giao công nghệ mới, áp dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống. Giới trí thức cũng cần được tập hợp để tham mưu, phản biện cho Đảng và Nhà nước các vấn đề quan trọng về chủ trương, chính sách phát triển đất nước và các đề án lớn về phát triển kinh tế xã hội. Đội ngũ trí thức đến năm 2020 phải là đội ngũ lớn mạnh, có chất lượng cao và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước, ông nói.

Ông Trọng cũng mong muốn Vusta sát cánh với lĩnh vực giáo dục đào tạo thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện, tạo chuyển biến mạnh mẽ để đến năm 2030 nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Liên hiệp có sự tham gia của hơn 600 đại biểu. Từ năm 2010 đến nay, Vusta mỗi năm triển khai hàng trăm đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, bộ, ngành và tỉnh.

Đánh giá về những kết quả của Vusta, Tổng bí thư cho rằng với 140 hội thành viên và 2,8 triệu hội viên, đội ngũ trí thức của Liên hiệp có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ. Nhiều người tâm huyết nghiên cứu, góp phần tạo bước phát triển cho nghiên cứu cơ bản, tạo cơ sở cho hình thành một số lĩnh vực khoa học công nghệ đa ngành mới. Đội ngũ này cũng đẩy mạnh nghiên cứu triển khai ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, dịch vụ , góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế, một số lĩnh vực đã tiếp cận trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới. 

"Đội ngũ trí thức Việt Nam là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước, nhất là trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đầu tư cho xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững", Tổng bí thư nói.

Việt Anh

Nguồn: Vnexpress

 
loading...