13/01/2016
13/01/2016

Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng đường

“Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh đảm bảo có hiệu quả, thiết thực...”, đó là ý kiến chỉ đạo của ông Trần Ngọc Căng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng diễn ra ngày 12/1.

Trong 10 năm qua, tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện 110 vụ việc với 224 đối tượng tham nhũng; truy tố chuyển tòa án xét xử 42 vụ với 97 bị can; xét xử 37 vụ án liên quan đến 84 bị cáo và chuyển đơn vị khác xét xử 4 vụ (11 bị can). Ngoài ra, đã tiến hành xử lý kỷ luật 66 vụ với 145 đối tượng. Qua thanh tra, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng liên quan các cơ quan, đơn vị, địa phương gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 11,7 tỷ đồng và 192.439m2 đất; đến nay đã thu hồi hơn 7,5 tỷ đồng.

Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy ở trường học, góp phần định hướng thế hệ trẻ có ý thức chống tham nhũng từ lúc ngồi ghế giảng đường.
Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy ở trường học, góp phần định hướng thế hệ trẻ có ý thức chống tham nhũng từ lúc ngồi ghế giảng đường.

Nhìn nhận công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua, ông Trần Ngọc Căng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị: “Công tác phòng, chống tham nhũng cần gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đặc biệt, cần đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh đảm bảo có hiệu quả, thiết thực. Đồng thời, kiên quyết loại trừ những cán bộ, công chức gây phiền hà, sách nhiễu, vòi vĩnh doanh nghiệp và người dân”.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Thanh tra tỉnh tập trung giải quyết nhanh chóng, kịp thời xử lý nguồn tin báo, tố giác tham nhũng của người dân. Ngành thanh tra phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo vệ người tố giác, kịp thời biểu dương, khen thưởng những cán bộ, Đảng viên, người dân dũng cảm tố giác hành vi tham nhũng.

Hồng Long

Nguồn: Dân trí

 
loading...