06/08/2015
06/08/2015

Facebook sẽ hiển thị nút gửi tin nhắn cho doanh nghiệp trên các mẫu quảng cáo

Facebook sẽ hiển thị nút gửi tin nhắn cho doanh nghiệp trên các mẫu quảng cáo. Ngoài ra, Facebook còn bổ sung thêm một nút Message nhỏ nằm bên dưới những bài post hay comment của người dùng lên fanpage. Nút này cho phép người quản lý mở nhanh cửa sổ chat trực tiếp với khách hàng thay vì trả lời một cách công khai trên page, kèm theo đó sẽ có một đường link dẫn đến comment để tham chiếu. Khi tin nhắn đã được gửi xong thì comment gốc trên page sẽ được đánh dấu là đã giải quyết, phù hợp khi cần trợ giúp khách hàng, giải đáp thắc mắc hoặc xử lý những lời phàn nàn.
Facebook_ads_nut_tra_loi.
Facebook vừa cho biết rằng trong thời gian tới, ở các mẫu quảng cáo mà này hiện thị sẽ có thêm nút "Send Message" cho phép người dùng gửi tin nhắn riêng đến doanh nghiệp. Trước đây đã được tích hợp tính năng này nhưng khi đó người dùng phải tự mình tạo cuộc hội thoại, còn bây giờ thì họ có một cách dễ và nhanh hơn để làm điều đó. Những doanh nghiệp nào có thời gian trả lời tin nhắn nhanh (phản hồi 90% tin nhắn và thời gian trả lời trung bình dưới 5 phút) thì sẽ được Facebook gắn chữ "very responsive to messages" lên fanpage của mình, và mình đã bắt đầu thấy một số page ở Việt Nam sở hữu dòng chữ này. Quản lý page cũng được quyền lưu các câu hỏi và trả lời thường gặp (FAQ) vào trang của mình để khách hàng có thể tham khảo nhanh.

Ngoài ra, Facebook còn bổ sung thêm một nút "Message" nhỏ nằm bên dưới những bài post hay comment của người dùng lên fanpage. Nút này cho phép người quản lý mở nhanh cửa sổ chat trực tiếp với khách hàng thay vì trả lời một cách công khai trên page, kèm theo đó sẽ có một đường link dẫn đến comment để tham chiếu. Khi tin nhắn đã được gửi xong thì comment gốc trên page sẽ được đánh dấu là đã giải quyết, phù hợp khi cần trợ giúp khách hàng, giải đáp thắc mắc hoặc xử lý những lời phàn nàn.

Nguồn: Facebook

Nguồn: Go.vn

 
loading...