04/10/2015
04/10/2015

Google chính thức chuyển thành Alphabet, khẩu hiệu thành 'Do the right thing'

Google chính thức chuyển thành Alphabet, khẩu hiệu thành Do the right thing . Cũng trong dịp này, khẩu hiệu Don t be evil nổi tiếng mà Google đã sử dụng từ khi họ lên sàn chứng khoán (2004) cũng không còn nhiều ý nghĩa như trước nữa mà nó chỉ còn là một phần trong nội bộ Google, công ty con của Alphabet. Bộ quy tắc ứng xử mới của Alphabet là làm điều đúng - do the right thing : Nhân viên Alphabet sẽ:
Tháng 8, Google công bố họ sẽ trở thành Alphabet nhưng giờ thì quá trình đó mới chính thức hoàn tất. Các cổ phiếu của Google Inc sẽ chuyển thành Alphabet và Google sẽ trở thành công ty con của Alphabet. Với mô hình mới này thì CEO và chủ tịch Alphabet sẽ là Larry Page và Sergey Brin còn Sundar Pichai là CEO như chúng ta đã biết từ trước.

Cũng trong dịp này, khẩu hiệu "Don"t be evil" nổi tiếng mà Google đã sử dụng từ khi họ lên sàn chứng khoán cũng không còn nhiều ý nghĩa như trước nữa mà nó chỉ còn là một phần trong nội bộ Google, công ty con của Alphabet. Bộ quy tắc ứng xử mới của Alphabet là "làm điều đúng - do the right thing": Nhân viên Alphabet sẽ:
  • Tránh những xung đột về lợi ích, chẳng hạn như không làm gì bất lợi cho công ty hoặc khách hàng kể cả khi điều đó có lợi cho bản thân nhân viên đó hay gia đình, bạn bè của họ...
  • Bảo đảm tính minh bạch về tài chính và trách nhiệm của nhân viên với công ty
  • Tuân theo luật lệ
Nhân viên Google vẫn tiếp tục tuân theo bộ quy tắc ứng xử cũ phức tạp hơn rất nhiều so với Alphabet.

Tham khảo: WSJ, Engadget, Google

Nguồn: Go.vn

 
loading...