02/12/2015
02/12/2015

Hà Nội tăng học phí từ ngày 1/1/2016

Hà Nội tăng học phí từ ngày 1/1/2016. Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội vừa có Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Quy định về mức thu học phí từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội vừa có Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Quy định về mức thu học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của Thành phố Hà Nội từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021.

Theo tờ trình này, để phù hợp với quy định mới về khung học phí do Chính phủ ban hành, khung học phí đối với các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập năm học 2015 – 2016 được quy định như sau: Đối với khu vực thành thị từ 60 – 300 nghìn đồng/ tháng/ học sinh; Khu vực nông thôn từ 30 – 120 nghìn đồng/ tháng/ học sinh; Khu vực miền núi từ 8 – 60 nghìn đồng/ tháng/ học sinh.

tăng học phí, 1/1/2016, chỉ số giá tiêu dùng bình quân, miễn học phí, giảm học phí, học phí, hà nội, mầm non, đại học, nông thôn

Từ năm học 2016 – 2017 trở đi, học phí được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân hàng năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo.

Các cơ sở giáo dục thường xuyên được áp dụng mức học phí tương đương với  học phí của các trường phổ thông công lập cùng cấp học trên địa bàn.

Để mức thu học phí mới không quá đột biến so với mức thu hiện nay, UBND thành phố Hà Nội đề xuất mức thu học phí năm học 2015 – 2016 bằng mức thấp nhất trong khung học phí của Chính phủ tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP.

Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp phài công bố công khai mức học phí cho từng năm học cùng với dự kiến cho cả khóa học.

Tờ trình cũng đưa ra đề xuất về các đối tượng được miễn giảm và hỗ trợ  học phí.

Thời gian thực hiện mức thu học phí mới là từ ngày 1/1/2016…

Sau khi UBND thành phố Hà Nội có tờ trình, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đã có báo cáo thẩm tra.

Báo cáo thẩm tra này thống nhất với nguyên tắc xác định mức thu học phí đã được đưa ra tại tờ trình và thống nhất với đề xuát của UBND thành phố Hà Nội về mức thu học phí mới. Như vậy, đối với chương trình giáo dục đại tà cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập khu vực thành thị mức thu từ 40 nghìn đồng/ tháng lên 60 nghìn đồng/ tháng, khu vực nông thôn từ 20 nghìn đồng/ tháng lên 30 nghìn đồng/ tháng, khu vực miền núi trướcđây không thu nay thu 8 nghìn đồng/ tháng là phù hợp…

Trong quá trình giám sát, đối chiếu với quy định của pháp luật, Ban Văn hóa – Xã hội đề nghị UBND Thành phố cho rằng việc thực hiện miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo đối tượng mà không theo khu vực đã từng bước đảm bảo công bằng. Tuy nhiên, đối với các hộ có thu nhập trung bình trở lên ở khu vực còn khó khăn 15 xã miền núi và giữa sông theo quy địnhh mới là không được hỗ trợ. Đề nghị thành phố, các huyện làm tốt công tác tuyên truyền, giải thích chính sách mới về học phí và hỗ trợ chi phí học tập và theo tiêu chí mới về chuẩn nghèo đa chiều.

Ngân Anh(Email: honghanh.le@vietnamnet.vn)

Nguồn: Go.vn

 
loading...