15/10/2015
15/10/2015

Hà Nội yêu cầu xử nghiêm giáo viên mầm non bạo hành trẻ

Hà Nội yêu cầu xử nghiêm giáo viên mầm non bạo hành trẻ. Công văn do Phó GĐ Sở GD-ĐT Hà Nội Phạm Thị Hồng Nga vừa ký, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với lãnh đạo địa phương chấn chỉnh hoạt động đầu năm của các cơ sở giáo dục mầm non.

- Công văn do Phó GĐ Sở GD-ĐT Hà Nội Phạm Thị Hồng Nga vừa ký, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với lãnh đạo địa phương chấn chỉnh hoạt động đầu năm của các cơ sở giáo dục mầm non.

Theo chỉ đạo của Sở GD-ĐT Hà Nội, đối với các vụ việc vi phạm an toàn của trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non , vi phạm quy chế, quy định của ngành, đề nghị các phòng GD-ĐT tham mưu với UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo, giải quyết triệt để, xử lý nghiêm  các cá nhân, tổ chức có liên quan tới việc vi phạm phẩm chất đạo đức nhà giáo, ảnh hưởng đến chất lượng, uy tín, danh dự nhà giáo, nhằm đảm bảo an toàn, công bằng cho trẻ.

Hà Nội, xử lí, triệt để, giáo viên, bảo mẫu, bạo hành, trẻ em, chấn chỉnh

Hình ảnh bé mầm non bị bảo mẫu dùng hai tay lắc mạnh đầu, và tát ngã ra phía sau ở Trường MN Nụ Cười Xinh, Hà Nội hồi đầu tháng 10/2015.. (Ảnh cắt ra từ clip)


Yêu cầu các phòng GD-ĐT tham mưu với UBND quận, huyện, thị xã  chỉ đạo UBND phường, xã tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát trên địa bàn theo phân cấp quản lý.

Quán triệt, triển khai các văn bản quy định, cập nhật thông tin đến 100% đội ngũ nhà giáo. Tiếp tục bồi dưỡng nội dung chuẩn nghề nghiệp, quy chế nuôi dạy trẻ, nhiệm vụ năm học, quy chế chuyên môn nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng sư phạm cho đội ngũ, đặc biệt ý thức trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật, lương tâm nghề nghiệp trong công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ của các chủ trường, chủ nhóm, lớp và đội ngũ giáo viên, nhân viên làm việc trong các cơ sở GDMN ngoài công lập.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng nhấn mạnh: Đối với công tác thu chi trong năm học, phòng GD- ĐT cần phối hợp với các phòng ban có liên quan tham mưu với UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt, kiểm tra, giám sát công tác thu, chi trong các cơ sở GDMN. Nghiêm cấm các cơ sở GDMN vi phạm qui định về thu chi, xử lý nghiêm các cán bộ quản lý, giáo viên vi phạm quy định.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng đề nghị các phòng GD-ĐT tiếp tục chỉ đạo, triển khai, kiểm tra đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 trong các cơ sở GDMN. Đổi mới trong quản lý chỉ đạo, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý; nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ quản lý, làm tốt công tác tự kiểm tra, giám sát tại cơ sở; thực hiện tốt, kịp thời công tác thông tin báo cáo với các cấp quản lý.

  • Văn Chung

Nguồn: Go.vn

 
loading...