Hải quan điện tử giúp tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng cho <a target=doanh nghiệp" src="http://static.congnghe.vn:8089/tinmoi/store/images/thumb/13092015/18/1984480/hai_quan_dien_tu_giup_tiet_kiem_hang_tram_ty_dong_cho_doanh_nghiep_0.jpg" title="Hải quan điện tử giúp tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng cho doanh nghiệp">

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT , ngành hải quan đang giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí. Ảnh Internet.

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, thực hiện chủ trương của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục xuất nhập khẩu, trong những năm qua, ngành hải quan đã đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, trong đó việc ứng dụng CNTT trở thành động lực quan trọng của tiến trình này.

Hiện nay, công tác quản lý nhà nước về hải quan đã được chuyển hoàn toàn từ phương thức quản lý thủ công sang phương thức quản lý hải quan hiện đại dựa trên ứng dụng CNTT.

Việc áp dụng hệ thống thông quan tự động (VNACCS/VCIS) và Cơ chế một cửa quốc gia đã đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình cải cách và phát triển ngành Hải quan.

Đến nay hệ thống này đã được triển khai ổn định tại 34/34 cục hải quan địa phương và 171/171 chi cục trong phạm vi toàn quốc. VNACCS/VCIS hoạt động ổn định đã góp phần tạo thuận lợi thương mại ở Việt Nam, hơn 99,65% số lượng tờ khai xuất nhập khẩu đã được thực hiện thông qua VNACCS.

Trong năm đầu tiên triển khai (từ 1/4/2014 đến 31/3/2015), có tổng số 56.000 doanh nghiệp đã nộp tờ khai thông qua hệ thống, tổng số tờ khai vào khoảng 6,74 triệu lượt, tổng doanh thu đạt khoảng 271,5 triệu USD.

Việc nộp thuế xuất nhập khẩu hiện nay được thực hiện tự động thông qua trao đổi thông tin về các khoản thu ngân sách giữa Hải quan và các ngân hàng thương mại giúp doanh nghiệp thanh toán tiền thuế mọi lúc, mọi nơi, thời gian nộp thuế giảm. Công tác giám sát hải quan được thực hiện bằng phương thức điện tử giúp giảm ách tắc tại cổng cảng.

Cùng với việc triển khai thành công hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS và ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực nghiệp vụ cốt lõi, ngành hải quan đã đẩy mạnh triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN.

Đến nay, Tổng cục Hải quan đã chính thức kết nối với 6 Bộ, ngành gồm Bộ Công thương, Bộ GTVT, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan đang chuẩn bị điều kiện kết nối với các Bộ VH,TT&DL, Bộ TT&TT, Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng thời chuẩn bị điều kiện kỹ thuật, pháp lý đảm bảo kết nối với ít nhất một nước ASEAN vào tháng 9/2015.

Kết quả cải cách hiện đại hóa và ứng dụng CNTT đã giúp cho doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc thông quan, đặc biệt là trong việc tiết kiệm thời gian hàng hóa qua biên giới.

Cụ thể, thời gian trung bình từ khi doanh nghiệp đăng ký tờ khai đến khi quyết định thông quan/giải phóng hàng nhập khẩu chỉ còn 34 giờ 32 phút so với 42,07 giờ năm 2014; thời gian trung bình từ khi DN đăng ký tờ khai đến khi quyết định thông quan, giải phóng hàng xuất khẩu còn 6 giờ 58 phút, giảm 9,6 giờ so với năm 2013; đối với lô hàng phân luồng xanh không phải nộp thuế thì thời gian chỉ có 4 giây.

Với kết quả trên, công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Công tác cải cách thủ tục hành chính đã giúp rút ngắn tối đa thời gian thông quan, giảm thiểu giấy tờ và đơn giản hóa bộ hồ sơ của doanh nghiệp, giảm bớt các khâu, các bước trong thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, minh bạch hóa.

Nhờ triển khai các giải pháp công nghệ nói trên, theo ước tính đã cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính 705 tỷ đồng/năm cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.