02/01/2016
02/01/2016

Hàng loạt sai phạm trong giao đất, giao rừng tại Bình Phước

Hàng loạt sai phạm trong giao đất, giao rừng tại Bình Phước. Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác giao đất, giao rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2008 - 2013

Theo đó, trong 8 khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND tỉnh đã tự chia nhỏ 4 KCN thành 15 KCN và không báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi thực hiện. Có 2 KCN với 5.099ha không có trong quy hoạch Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhưng lại được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết, đến thời điểm thanh tra cả 2 KCN này đều chưa được triển khai thực hiện.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành quyết định truy thu về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Chính phủ hơn 13,85 tỷ đồng sai phạm tại các : khu dân cư (KDC) Đại Nam của Công ty CP Đại Nam, KDC 17ha thị trấn Tân Phú của Công ty CP Kinh doanh Nhà Bình Phước; KDC thị trấn Tân Phú của Công ty CP Quang Minh Tiến và dự án Nhà máy sản xuất và chế biến hạt điều của Công ty CP Hà Mỵ.

Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nghiêm túc tổ chức kiểm điểm để có biện pháp khắc phục các sai phạm, tùy theo tính chất, mức độ sai phạm có hình thức xử lý trách nhiệm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý. Thanh tra yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước chấm dứt việc giao đất công để phát triển KDC không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất…

Nguồn: Go.vn

 
loading...