12/08/2017
12/08/2017

Học sinh xuất sắc có nên được giảng dạy riêng?

Chủ đề số 6 của Trường Teen trên VTV7 là: Học sinh xuất sắc có nên được giảng dạy riêng?

Lượt tranh biện thứ 2 diễn ra giữa Thanh Như và Thu Hà.

Nguồn: VietNamNet

 
loading...