23/06/2015
23/06/2015

Hội thảo khoa học Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh với cách mạng miền Nam

Hội thảo khoa học Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh với cách mạng miền Nam. Ngày 22.6, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh (còn gọi là Mười Cúc) với cách mạng miền Nam, với Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP.HCM, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh (1.7.1915 - 1.7.2015).

Ngày 22.6, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh (còn gọi là Mười Cúc) với cách mạng miền Nam, với Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP.HCM, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh (1.7.1915 - 1.7.2015).

Các tham luận trình bày tại hội thảo khẳng định ông Mười Cúc là nhà lãnh đạo kiên trung, sáng tạo; một tấm gương sáng tận trung với nước, tận hiếu với dân. Ông đã có công tìm ra mô hình tháo gỡ sự trói buộc của cơ chế quản lý kinh tế theo kiểu tập trung quan liêu - hành chính - bao cấp.
Trên cương vị Tổng bí thư trong thời kỳ đầu thực hiện công cuộc đổi mới (từ Đại hội Đảng lần thứ 6 vào năm 1986), ông Mười Cúc chủ động phê phán thẳng thắn những hành vi quan liêu, tham nhũng, hống hách, cửa quyền, ức hiếp quần chúng; khởi xướng, kêu gọi đấu tranh chống lại cái cũ, chống bảo thủ trì trệ, chống giáo điều rập khuôn, chống chủ quan nóng vội, chống tha hóa biến chất... góp phần tạo không khí dân chủ, công khai, nói thẳng, nói thật; đấu tranh chống tiêu cực, làm trong sạch các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Đình Phú

Nguồn: Go.vn

 
loading...