15/12/2015
15/12/2015

Hướng dẫn chi tiết cách tết tóc thác nước

Hướng dẫn chi tiết cách tết tóc thác nước. Dù có vụng về đến mấy thì bạn cũng sẽ dễ dàng chinh phục được kiểu tóc tết thác nước với hướng dẫn này.

Hướng dẫn chi tiết cách tết tóc thác nước

Dù có vụng về đến mấy thì bạn cũng sẽ dễ dàng chinh phục được kiểu tóc tết thác nước với hướng dẫn này.

Hướng dẫn chi tiết cách tết tóc thác nước

Đầu tiên, lấy hai lọn tóc mảnh ở bên mai.

Hướng dẫn chi tiết cách tết tóc thác nước

Đặt lọn tóc phía ngoài lên trên lọn tóc còn lại. 

Hướng dẫn chi tiết cách tết tóc thác nước

Lấy một lọn tóc mới phía bên trái, gần đỉnh đầu, đặt lên trên hai lọn tóc cũ.

Hướng dẫn chi tiết cách tết tóc thác nước

Thả lơi lọn tóc mới lấy sao cho nằm giữa hai lọn tóc còn lại. 

Hướng dẫn chi tiết cách tết tóc thác nước

Tiếp tục lấy thêm một lọn tóc phía gần đỉnh đầu, đặt vào giữa hai lọn tóc.

Hướng dẫn chi tiết cách tết tóc thác nước

Rồi thả lơi để tạo hình thác nước. 

Hướng dẫn chi tiết cách tết tóc thác nước

Tiếp tục thực hiện thao tác này đến hết nửa đầu. 

Hướng dẫn chi tiết cách tết tóc thác nước

Tết chặt phần đuôi tóc còn lại. 

Hướng dẫn chi tiết cách tết tóc thác nước

Rồi cặp tăm cố định giấu vào phía trong đuôi tóc buông xõa. 

Hướng dẫn chi tiết cách tết tóc thác nước">

Kiểu tóc tết thác nước xinh xắn không còn là "ước mơ xa vời". 

Vienne

Nguồn: Go.vn

 
loading...