06/07/2015
06/07/2015

Hy Lạp trở thành bài toán khó với châu Âu

Hàng nghìn người đổ xuống đường phố Athens trong đêm 5/7 hô vang từ "Không" khi kết quả trưng cầu dân ý sơ bộ cho thấy chiến thắng đã thuộc về phe phản đối yêu cầu thắt lưng buộc bụng. Số phận Hy Lạp trong eurozone giờ thuộc quyết định của các nhà lãnh đạo châu Âu. 
 
loading...