13/10/2015
13/10/2015

[Infographic] Gặp hỏa hoạn, làm gì khi không có lối thoát?

Khi gặp sự cố, bình tĩnh xử lý tình huống luôn là cách khôn ngoan nhất, bên cạnh đó việc hướng dẫn trẻ em kế hoạch sơ tán khi gặp hỏa hoạn vô cùng quan trọng.
 
loading...