06/07/2015
06/07/2015

Kết quả trưng cầu dân ý Hy Lạp: Tỷ lệ bỏ phiếu 'Không' đang áp đảo

Gần 1,6 triệu phiếu bầu hợp lệ đã được kiểm đếm, trong đó hơn 60% nói "Không" với yêu cầu thắt lưng buộc bụng của các chủ nợ châu Âu và IMF. Điều đó cũng có nghĩa, Hy Lạp có thể sớm rời khu vực đồng tiền chung châu Âu.
 
loading...