12/01/2016
12/01/2016

Không biết chồng vay tiền, vợ có phải cùng trả nợ

Tôi không biết việc vay mượn của chồng, không sử dụng số tiền này, khi ly hôn tôi có phải chịu trách nhiệm trả một nửa số nợ không?

Khi chuẩn bị ly hôn, tôi mới biết anh ấy đang thiếu nợ ngân hàng, bạn bè và người thân với số tiền lớn nhưng không có khả năng chi trả.

Tôi không biết việc vay mượn này, không sử dụng số tiền này, khi ly hôn tôi có phải chịu trách nhiệm trả một nửa số nợ đó không?

 Trần Ngọc Hân

Luật sư trả lời

Nguồn: Vnexpress

 
loading...