06/08/2015
06/08/2015

Kiếp nhân viên: Cái lý của sếp

Đừng dại mà tranh cãi với sếp trong những trường hợp này vì biết đâu sếp có cái lý riêng khó nói.

 Kiếp nhân viên: Cái lý của sếp - 1

 Kiếp nhân viên: Cái lý của sếp - 2

 Kiếp nhân viên: Cái lý của sếp - 3

 Kiếp nhân viên: Cái lý của sếp - 4

Chiều hôm ấy

 Kiếp nhân viên: Cái lý của sếp - 5

 Kiếp nhân viên: Cái lý của sếp - 6

 Kiếp nhân viên: Cái lý của sếp - 7

 Kiếp nhân viên: Cái lý của sếp - 8

Nguồn: 24H.COM.VN

 
loading...