Theo đó, Cục Thương hiệu và Bản quyền sáng chế Hoa Kỳ vừa cấp cho Kaspersky Lab hai bằng sáng chế liên quan đến giải pháp Kaspersky Endpoint Security for Business vào quý I năm 2015.

Kỷ lục Kaspersky đã có 322 bằng sáng chế về bảo mật - 1

Kaspersky Lab vừa nhận được thêm 29 bằng sáng chế mới.

Bằng sáng chế thứ nhất liên quan hệ thống mã hóa toàn bộ ổ đĩa (System and method for robust full-drive encryption) giúp cho dịch vụ mã hóa toàn bộ ổ đĩa (FDE) linh hoạt hơn. Sáng chế này nhằm xác định kích thước tối ưu của các khối dữ liệu và duy trì khả năng phục hồi việc mã hóa toàn bộ ổ đĩa.

Sáng chế thứ hai dành hệ thống quản lý người dùng truy cập vào vùng dữ liệu đã được mã hóa (System and method for controlling user access to encrypted data), miêu tả công nghệ đơn giản hoá việc quản lý các tài khoản và quy định chính sách mã hóa.

Tính đến tháng 6 năm 2015, Kaspersky Lab đã có 322 bằng sáng chế tại Nga, Mỹ, Trung Quốc và châu Âu. Công ty hiện đang có thêm 301 ứng dụng đang chờ cấp bằng sáng chế ở một số nước.