31/07/2015
31/07/2015

Làm lâu năm có được tăng ngày nghỉ phép?

Làm lâu năm có được tăng ngày nghỉ phép?. Tôi được biết hình như có quy định người lao động được tăng thêm một ngày phép cho mỗi 5 năm làm việc, điều này có đúng không?

Nguồn: Go.vn

 
loading...