11/10/2015
11/10/2015

Lính cứu hoả cứu được cô gái nhảy từ tầng 16

Lính cứu hoả cứu được cô gái nhảy từ tầng 16. Lính cứu hoả Thái Lan đã kịp thời cứu được một cô gái nhảy lầu tự tử từ tầng 16 của 1 toà nhà.
Lính cứu hoả Thái Lan đã kịp thời cứu được một cô gái nhảy lầu tự tử từ tầng 16 của 1 toà nhà.Hải Phong

Nguồn: Go.vn

 
loading...