01/08/2015
01/08/2015

Mỗi nguyện vọng được đăng ký bao nhiêu tổ hợp môn thi để xét tuyển?

Mỗi nguyện vọng được đăng ký bao nhiêu tổ hợp môn thi để xét tuyển, có thể cùng lúc gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển tới nhiều trường không?...

tổ hợp môn thi, nguyện vọng, xét tuyển

Ảnh Lê Anh Dũng

Hỏi: Em xin hỏi là nếu khi ĐKXT nguyện vọng 1 vào một trường em cùng đăng kí một ngành với nhiều tổ hợp môn khác nhau được không ạ? tuyetquynh97@...

Trả lời: Trong đợt xét tuyển thứ nhất em có 4 nguyện vọng đăng ký vào cùng một trường đại học, xếp thứ tự từ 1 đến 4. Em có thể đăng ký cùng một ngành với nhiều tổ hợp môn khác nhau nhưng không thể đăng ký ở cùng một nguyện vọng, mà điền lần lượt vào các nguyện vọng từ 1 đến 4 trong Phiếu đăng ký xét tuyển.

Hỏi: Con trai tôi năm nay đăng ký dự thi ngành cảnh sát nhân dân II, tuy nhiên cháu chỉ đạt có 17,75 (bao gồm cả 1 điểm ưu tiên). Vậy, sau khi con trai tôi nhận giấy báo điểm thì cháu có được gửi giấy báo điểm đó đến các trường đại học khác để xét tuyển không, và đồng thời có gửi giấy báo điểm ấy về công an địa phương không?

Mỗi em có bao nhiêu giấy báo điểm và có được gửi đồng thời các trường cùng lúc không? trinhphunucd@...

Trả lời: Mỗi thí sinh sẽ được nhận 4 giấy chứng nhận kết quả thi, trong đó có 1 Giấy chứng nhận kết quả thi để ĐKXT đợt 1, và 3 Giấy chứng nhận kết quả thi để ĐKXT nguyện vọng bổ sung. Trong đợt xét tuyển đầu tiên, con trai bạn có thể dùng Giấy chứng nhận kết quả thi dùng để xét tuyển nguyện vọng I để đăng ký vào 1 trường ĐH hoặc CĐ với tối đa 4 nguyện vọng vào các ngành. Trong thời gian 20 ngày xét tuyển nguyện vọng I, nếu cần, con bạn có thể điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký ở trường đó hoặc rút hồ sơ để đăng ký sang trường khác.

Nếu con bạn đã trúng tuyển đợt 1, không được đăng ký  ở các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

Trong trường hợp không trúng tuyển ở đợt 1, con bạn có thể dùng đồng thời 3 giấy chứng nhận kết quả thi dùng cho xét tuyển nguyện vọng bổ sung để đăng ký tối đa vào 3 trường và trong mỗi trường được đăng ký tối đa 4 nguyện vọng xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4.

Hỏi: Em muốn hỏi là em có đăng ký một ngành nhiều khối được không ạ? Ví dụ em đăng ký NV1 là ngành Tài chính Ngân hàng của ĐH Ngoại thương theo khối A, NV2 em cũng chọn ngành Tài chính Ngân hàng nhưng theo khối A1. Vậy có được không ạ? Em xin cảm ơn. thaiminhduong97@...

Trả lời: Em có thể làm như vậy.

Hỏi: Cho em hỏi là nguyện vọng 1 em được chọn 4 ngành của 1 trường. Em giả sử 4 ngành em chọn theo thứ tự ưu tiên là 1, 2, 3, 4. Nếu em rớt ngành 1 và xét qua ngành 2. Em dư điểm đậu ngành 2 nhưng có một bạn khác chọn ngành 1 của bạn đó là ngành 2 của em. Nếu điểm em hơn điểm bạn đó vậy em đậu hay bạn đó đậu ạ? camly9943@...

Trả lời: Theo hướng dẫn xét tuyển của Bộ GD-ĐT, nếu thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1, sẽ được chuyển sang nguyện vọng 2 và xét bình đẳng với các thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào ngành đó và tương tự như vậy đối với các nguyện vọng 3, 4. Như vậy, dù ngành đó là nguyện vọng 2 của em nhưng em cũng sẽ được xét tuyển bình đẳng với những bạn đăng ký ngành đó là nguyện vọng 1. Nếu điểm em cao hơn điểm bạn đó đương nhiên em trúng tuyển.

Hỏi: Em là học sinh chuẩn bị làm hồ sơ xét tuyển đại học, em có thắc mắc như thế này, trong phiếu đăng kí xét tuyển với ngành mà em xét tuyển nhiều khối thi thì em ghi ở mục tổ hợp môn xét tuyển như thế nào ạ, ví dụ em thi ngành Luật kinh tế có xét tuyển A1 và D1, em muốn xét tuyển cả 2 khối trong ngành đó vậy phải ghi như thế nào trong mục tổ hợp môn xét tuyển? anbarca3@...

Trả lời: Em sẽ ghi mỗi tổ hợp xét tuyển ở một nguyện vọng. Ví dụ, em ghi ở nguyện vọng 1 là ngành Luật kinh tế, Mục Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển em ghi Toán - Anh - Văn (khối D1). Nguyện vọng 2 em tiếp tục ghi ngành Luật kinh tế, Mục Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển em ghi Toán - Lý - Anh (khối A1). Em nên cân nhắc khả năng trúng tuyển ở mỗi tổ hợp để xếp thứ tự nguyện vọng khi điền Phiếu đăng ký xét tuyển.

* Ban giáo dục

Nguồn: VietNamNet

 
loading...