02/01/2015
02/01/2015

Năm 2015: Siết chặt quản lý lễ hội

Năm 2015: Siết chặt quản lý lễ hội. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vừa có Công văn số 4702/BVHTTDL-TTr yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở VHTT&DL các tỉnh, thành trong cả nước...

Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch (VHTT&DL) vừa có Công văn số 4702/BVHTTDL-TTr yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở VHTT&DL các tỉnh, thành trong cả nước phải nghiêm túc triển khai chỉ đạo công tác quản lý và tổ chức hoạt động lễ hội trong năm 2015. 

Theo đó, để công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2015 đạt kết quả tốt, có sự chuyển biến tích cực hơn so với các năm trước, đảm bảo cho nhân dân cả nước tham dự các lễ hội trong không khí phấn khởi, vui tươi, an toàn và tiết kiệm, bộ yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc VHTT&DL các tỉnh, thành tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả công tác quản lý, tổ chức và hoạt động lễ hội năm 2014 trên địa bàn, có giải pháp phát huy những mặt tích cực, đồng thời kiên quyết khắc phục triệt để những thiếu sót, tồn tại của mùa lễ hội năm 2014 trong mùa lễ hội năm 2015 - xuân Ất Mùi.


Độc bình có viết bài thơ “lạ” ở chùa Vân Tiêu, Quảng Ninh

Mặt khác, các đơn vị cần nhanh chóng triển khai tổng kết, đánh giá kết quả công tác quản lý, tổ chức và hoạt động lễ hội năm 2014 trên địa bàn; có giải pháp khắc phục những yếu kém và thiếu sót, phát huy mặt tích cực của mùa lễ hội năm qua. Để thực hiện các chỉ thị, công điện của Thủ tướng Chính phủ; Bộ VHTT&DL cùng các văn bản quy phạm Pháp luật về công tác quản lý, tổ chức lễ hội, các địa phương cần tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng và tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và hiệu quả bằng nhiều hình thức.

Bộ cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc và cơ quan quản lý di tích các tỉnh, thành phố trong cả nước bố trí cán bộ tăng cường kiểm tra, thanh tra trong quá trình chuẩn bị và diễn ra hoạt động lễ hội trên địa bàn, chủ động xử lý, khắc phục nhanh và hiệu quả nhất những phát sinh tại chỗ; thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động lễ hội năm 2015 của địa phương về bộ (qua cơ quan Thanh tra Bộ và Cục Văn hóa cơ sở) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Nguồn: Go.vn

 
loading...