06/11/2015
06/11/2015

Nâng cao trách nhiệm dự báo, cảnh báo khí tượng thủy

Nâng cao trách nhiệm dự báo, cảnh báo khí tượng thủy. Sáng 5.11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, QH đã nghe Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang báo cáo về đề nghị phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO); nghe Tờ trình đề nghị QH phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới.
Sáng 5.11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, QH đã nghe Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang báo cáo về đề nghị phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO); nghe Tờ trình đề nghị QH phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới.

Đề cập đến sự cần thiết phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang nêu rõ, việc phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi thể hiện rõ Việt Nam hoàn toàn chủ động, tích cực và là thành viên có trách nhiệm trong hội nhập quốc tế theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước.
 
Hiệp định TF đặt ra các tiêu chuẩn thuận lợi hóa thương mại rõ ràng, thống nhất, toàn diện theo các chuẩn mực quốc tế, do đó khi thực hiện sẽ tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đang và sẽ thực hiện như: Hiệp định thương mại tự do ASEAN (AFTA), Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình dương (TPP), Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu (VCU), Hiệp định đối tác toàn diện khu vực (RCEP)...
 
Nghị định thư sửa đổi được phê chuẩn kịp thời sẽ là cơ hội tốt nhất cho Việt Nam thông báo với WTO, với mọi thành viên và các đối tác hỗ trợ tại Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 10 được tổ chức tại Nairobi - Kenya vào tháng 12 năm 2015.
 
Tờ trình đề nghị QH phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới đã đề cập tới một số vấn đề đặt ra với Việt Nam.
 
Cụ thể, về cơ chế quản lý và phối hợp: Hải quan Việt Nam phải giải quyết giữa yêu cầu tạo thuận lợi thương mại và yêu cầu phối hợp các lực lượng để quản lý hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, quản lý tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm của hàng hóa nhập khẩu. Do vậy, cơ chế phối hợp, cơ chế trách nhiệm giữa các đơn vị, giữa các bộ, ngành, địa phương tham gia quản lý hoạt động xuất nhập khẩu phải được cải thiện hơn nữa.
 
Về mặt Pháp luật: cơ bản các nhóm nghĩa vụ trong Hiệp định TF đã được quy định trong pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, còn hai điểm cần được thể hiện rõ, cụ thể hơn trong pháp luật Việt Nam đó là: (i) người thực hiện quyết định hành chính về hải quan được quyền yêu cầu Cơ quan Hải quan cung cấp cơ sở pháp lý và thực tiễn của quyết định hành chính này; (ii) việc kiểm tra tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi tại cửa khẩu cần phải được thực hiện theo nguyên tắc quản lý rủi ro và phải thông báo công khai.    
 
Báo cáo thẩm tra cho thấy, Ủy ban Đối ngoại của QH nhất trí với Tờ trình của Chủ tịch Nước và Báo cáo của Chính phủ về sự cần thiết phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi. Ủy ban Đối ngoại cho rằng: với tư cách là thành viên WTO, việc Việt Nam phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi là yêu cầu bắt buộc. Việc sớm phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi để triển khai Hiệp định TF của WTO phù hợp với chủ trương, đường lối và chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc tích cực, chủ động hội nhập quốc tế; đồng thời là cơ hội thuận lợi để Việt Nam tranh thủ các nguồn hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực thực thi sau khi Hiệp định TF có hiệu lực với tư cách là nước đang phát triển. Việc phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi này cũng là tiền đề để Việt Nam chuẩn bị thực hiện các cam kết có tiêu chuẩn cao về hải quan trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. 
 

 Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) được thông qua theo Quyết định của Đại Hội đồng WTO ngày 28 tháng 11 năm 2014 (văn bản số WT/L/940) nhằm bổ sung Hiệp định TF vào Phụ lục 1A của Hiệp định WTO.
 
Sau khi Nghị định thư sửa đổi có hiệu lực, Hiệp định TF sẽ được đưa vào Phụ lục 1A của Hiệp định WTO (thứ tự đứng sau Hiệp định về các Biện pháp tự vệ). Việc bảo lưu bất kỳ điều khoản nào của Nghị định thư sửa đổi đều phải được các thành viên đồng ý.
 
Mục đích của Hiệp định TF là xóa bỏ các rào cản truyền thống, rào cản phi thuế quan đối với thương mại, giúp đơn giản hóa và hài hòa hóa các thủ tục liên quan đến thương mại mà quan trọng nhất là thủ tục xuất nhập khẩu và quản lý biên giới, tăng cường mức độ áp dụng tự động hóa và ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường minh bạch hóa trong việc công bố các thủ tục và các yêu cầu về chứng từ, đồng thời khuyến khích hợp tác và phối hợp giữa các cơ quan hải quan trên thế giới cũng như sự phối hợp của chính các cơ quan quản lý biên giới trong quốc gia.
 
Hiệp định TF gồm 3 phần chính. Phần I: quy định về các biện pháp kỹ thuật; Phần II: các điều khoản đối xử đặc biệt và khác biệt đối với các quốc gia thành viên đang phát triển và kém phát triển; Phần III: các thỏa thuận thể chế và các điều khoản quy định cuối cùng.

Nguồn: Go.vn

 
loading...