28/11/2015
28/11/2015

Nghị quyết Quốc hội yêu cầu giữ Lịch sử là môn học độc lập

Nghị quyết Quốc hội yêu cầu giữ Lịch sử là môn học độc lập. Kết quả, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết trong đó yêu cầu tiếp tục giữ môn học Lịch sử trong chương trình sách giáo khoa mới và không chấp nhận tích hợp .
Tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII vào chiều 27/11, có tới 92,31% số đại biểu có mặt đồng ý để Lịch sử là môn học độc lập.

92,31% số đại biểu có mặt đồng ý để Lịch sử là môn học độc lập Ảnh: TTXVN

Kết quả, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết trong đó yêu cầu “tiếp tục giữ môn học Lịch sử trong chương trình sách giáo khoa mới và không chấp nhận tích hợp”.

Nghị quyết nêu rõ: “Tiếp tục giữ môn Lịch sử trong chương trình sách giáo khoa mới. Hoàn thiện hệ thống chính sách, Pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nghiên cứu xây dựng chương trình giáo dục gắn với hoàn thiện nhân cách, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh”.

Trong nghị quyết này, Quốc hội cũng yêu cầu “thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông bảo đảm mục tiêu, yêu cầu và nội dung nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã ban hành Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể theo hướng giảm môn học bắt buộc và tăng môn tự chọn để lấy ý kiến xã hội.
Như vậy, ở cấp 1, Lịch sử được tích hợp trong bộ môn Khoa học xã hội; cấp 2, Lịch sử phân hóa trở lại trong các môn tự chọn; cấp 3 sẽ có 4 môn bắt buộc gồm: Ngữ văn, Ngoại ngữ 1, Toán, Công dân với Tổ quốc (tích hợp 3 môn ​Giáo dục đạo đức, ​Lịch sử, Giáo dục quốc phòng an ninh).
Tuy nhiên, khi dự thảo được đưa ra, nhiều nhà sử học và giáo viên sử đã tỏ ý kiến không đồng tình. Sau đó, Bộ GD&ĐT đã có nhiều cuộc họp với các bên liên quan về dự thảo này.
Ngày 17/11, Bộ GD&ĐT thông tin rằng, Ban xây dựng chương trình chưa trình bày rõ trong văn bản dự thảo, gây hiểu nhầm về việc tích hợp môn Lịch sử.

PV

Nguồn: Go.vn

 
loading...