29/01/2016
29/01/2016

Người chuyển giới có được cấp thẻ căn cước?

Tôi có được thay đổi thông tin về hộ tịch và có được làm thẻ căn cước khi đã chuyển giới không?

Ngô Văn Nhâm

Luật sư trả lời

Nguồn: Vnexpress

 
loading...