27/08/2015
27/08/2015

Những câu đố hại não (phần 45)

Nếu 5 thiếu nữ có thể hái được 5 quả cam trong 5 giây, thì cần bao nhiêu người để hái được 60 quả cam trong một phút?
Untitled-6-5000-1440580515.jpg

Cần bao nhiêu người để hái được 60 quả cam trong một phút?

Nếu 5 thiếu nữ có thể hái được 5 quả cam trong 5 giây, thì cần bao nhiêu người để hái được 60 quả cam trong một phút?

> Xem gợi ý

Untitled-1-9597-1440580515.jpg

Giải được xem IQ bạn cao.

> Xem gợi ý

Untitled-2-5277-1440580516.jpg

Ai sẽ là người cứu được công chúa.

> Xem gợi ý

Untitled-3-1787-1440580516.jpg

Chỉ thay đổi vị trí 1 que điêm thôi nhé!

> Xem gợi ý

Untitled-4-3379-1440580516.jpg

Nhìn từ trên xuống ta được hình nào?

> Xem gợi ý

Thị Nở tổng hợp

Những câu đố hại não (phần 44)

Những câu đố hại não (phần 44)

Một cuốn sách có n trang sách được đánh số từ 1 đến n. Tổng số chữ số phải sử dụng là 1.095. Hỏi n bằng bao nhiêu?

Nguồn: Vnexpress

 
loading...