09/08/2015
09/08/2015

Ông Thuận Hữu tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

Sáng nay (9/8), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam đã chính thức khai mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự Đại hội... Tại Đại hội, ông Thuận Hữu - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa IX, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch hội khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020. >> Bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo là nhiệm vụ chính

Tới dự Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh. Đến dự Đại hội còn có lãnh đạo các Bộ, ban ngành, đoàn thể và các nhà báo lão thành.

Tại Đại hội lần này, ông Thuận Hữu - Tổng Biên tập báo Nhân Dân - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa IX, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020.

bach-373c1bao-viet-nam.JPG" title="bach-373c1" type="photo">

Ban chấp hành mới gồm 57 thành viên (tăng 8 ủy viên so với nhiệm kỳ trước)

Qua ba ngày làm việc, các đại biểu tham dự Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm 57 thành viên (tăng 8 ủy viên so với nhiệm kỳ trước, do số lượng hội viên và số lượng tổ chức Hội đã tăng trong 5 năm qua).

Danh sách 11 thành viên Ủy viên Ban thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam khóa X nhiệm kỳ 2015-2020 gồm có nhà báo Thuận Hữu, nhà báo Trương Minh Tuấn, nhà báo Nguyễn Thế Kỷ, nhà báo Trần Bình Minh, nhà báo Nguyễn Đức Lợi, nhà báo Nguyễn Bé, nhà báo Phạm Văn Huấn, nhà báo Phạm Văn Miên, nhà báo Hồ Quang Lợi, nhà báo Mai Đức Lập, nhà báo Nguyễn Quý Hòa.

Ông Thuận Hữu - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nói: “Ban chấp hành chúng tôi xin hứa đoàn kết, sáng tạo, phát huy trí tuệ tập thể. Chúng tôi nguyện làm hết sức mình để Hội trở thành ngôi nhà chung, gắn bó các hội viên trong việc nâng cao năng lực chuyên môn, giữ gìn phẩm chất đạo đức nghề báo trong giai đoạn tới”.

Tổng số hội viên Hội Nhà báo hiện nay là 22.000 người, tăng trên 5.000 so với đầu nhiệm kỳ. Hiện cả nước có 270 tổ chức Hội, gồm 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố với 12.188 hội viên; 19 Liên chi hội trực thuộc Trung ương Hội với 4.165 hội viên.

20150809-091719-60242
Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam

Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần X có 502 đại biểu, đại diện cho hơn 22.000 hội viên - nhà báo thuộc 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 19 Liên chi hội và gần 200 Chi hội trực thuộc, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, tình cảm và quyết tâm của hội viên cả nước gửi về Đại hội, nhằm xây dựng Hội và nền báo chí cách mạng Việt nam ngày càng phát triển vững mạnh.

Phát biểu khai mạc Đại hội Lần thứ X Hội nhà báo Việt Nam, ông Thuận Hữu - Tổng Biên tập báo Nhân Dân - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, kế thừa và phát huy truyền thống 90 năm báo chí cách mạng Việt Nam, Đại hội có nhiệm vụ nặng nề là: đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX Hội Nhà báo Việt Nam; kiểm điểm đánh giá việc thực hiện những chủ trương, nhiệm vụ về công tác báo chí nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá, đại hội đã tập trung thảo luận, xây dựng, hoàn thiện Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành, báo cáo sửa đổi, bổ sung điều lệ Hội và các văn kiện quan trọng khác trình Đại hội.

“Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, sự đoàn kết, trí tuệ, nhất trí cao, Đại hội đã hoàn thành một nhiệm vụ hết sức quan trọng là tiến hành bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Hội Nhà báo Việt Nam khóa X, nhiệm kì 2015-2020, gồm những nhà báo có phẩm chất và năng lực, có uy tín và điều kiện, cũng như tâm huyết, để lãnh đạo các mặt công tác của Hội trong nhiệm kì tới”, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nói.

Theo Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam diễn ra trong bối cảnh báo chí thế giới và trong nước đang đứng trước những thời cơ cũng như thách thức, đang có những thay đổi sâu sắc về nhiều mặt.

“Những nội dung thảo luận tại Đại hội có ý nghĩa thiết thực góp phần thúc đẩy nền báo chí cách mạng Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại và chuyên nghiệp, chủ động hội nhập với báo chí khu vực và thế giới, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới phù hợp với văn hóa dân tộc Việt Nam”, ông Thuận Hữu - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá.

Quang Phong

Nguồn: Dân trí

 
loading...