07/01/2016
07/01/2016

Phải làm sao khi muốn bán nhà nhưng mẹ không đồng ý?

Hai ngôi nhà do bố để lại, tôi muốn bán để lấy tiền nhưng mẹ và em không đồng ý thì phải làm sao?

Bố tôi mất không để lại di chúc nên mẹ, tôi và em trai đồng thừa kế hai ngôi nhà. Nay tôi cần vốn để làm ăn nhưng mẹ và em trai không muốn thế chấp hoặc bán nhà. Tôi có quyền yêu cầu được nhận chia thừa kế của tôi bằng tiền không? Nếu mẹ và em trai tôi không muốn hoặc không có tiền thì tôi phải như thế nào? Tôi có quyền gì trong vấn đề này?

Luật sư trả lời

Hà Văn Tương

Nguồn: Vnexpress

 
loading...