02/01/2016
02/01/2016

Phong trào khởi nguồn của nhiều câu chuyện cảm động

Đó là phong trào “Đền ơn tiếp nối”, khi lòng tốt của bạn được trao đi mà không cần đền đáp.

Một món tiền nhỏ, một chiếc bánh… - những món quà nhỏ bé được gửi tặng từ một người xa lạ mà không cần đền đáp. Nếu người nhận muốn trả ơn, hãy giúp đỡ người khác.

Đó là phong trào “Đền ơn tiếp nối”, khởi nguồn của nhiều câu chuyện cảm động.

Nguồn: 24H.COM.VN

 
loading...