Microsoft vừa thông báo tin mừng này tại sự kiện Windows đang diễn ra. Tất cả app nói trên đều được thiết kế ở dạng universal nên sẽ tương thích cả Windows 10 PC lẫn Windows 10 Mobile. Như vậy là chúng sẽ có app Facebook chất lượng hơn, tốt hơn so với app do Microsoft làm cho Windows Phone 8.1 hiện nay. Về Instagram, hiện trên WP cũng có như vẫn còn ở giai đoạn beta mặc dù đã xuất hiện 2 năm nên một app universal chính chủ là rất đáng hoan nghênh. Hiện chưa rõ thời gian phát hành của bộ 3 app này