23/06/2015
23/06/2015

Tạm dừng đưa thuyền viên tàu cá và lao động chăm sóc người già sang Đài Loan

Tạm dừng đưa thuyền viên tàu cá và lao động chăm sóc người già sang Đài Loan. Bộ LĐ-TB-XH vừa có công văn yêu cầu Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo cho các doanh nghiệp về việc tạm dừng đưa lao động khán hộ công gia đình (chăm sóc người già tại nhà) và thuyền viên tàu cá gần bờ sang Đài Loan làm việc. Lý do tạm dừng là phía VN và Đài Loan chưa thống nhất được kế hoạch triển khai cụ thể.

Bộ LĐ-TB-XH vừa có công văn yêu cầu Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo cho các doanh nghiệp về việc tạm dừng đưa lao động khán hộ công gia đình (chăm sóc người già tại nhà) và thuyền viên tàu cá gần bờ sang Đài Loan làm việc. Lý do tạm dừng là phía VN và Đài Loan chưa thống nhất được kế hoạch triển khai cụ thể.

Ngày 9.6, Bộ LĐ-TB-XH đã ban hành Công văn số 2176/LĐTBXH-QLLĐNN hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai dịch vụ xuất khẩu lao động, theo đó từ 1.7 - 31.12.2015, Đài Loan thí điểm tiếp nhận lại lao động VN làm công việc thuyền viên tàu cá gần bờ và lao động khán hộ công gia đình.

T.Hằng

Nguồn: Go.vn

 
loading...